Cardiff Capital Region’s Business Conference

Damon Rands

Damon Rands

Prif Swyddog Gweithredu

PureCyber Ltd.

Mae gan Damon dros 30 mlynedd o brofiad o adeiladu systemau diogel a gweithredu arferion da, gan helpu cwmnïau ledled y byd i ddiogelu’u heiddo deallusol a gwybodaeth breifat.

Bryd hynny, gwnaeth Damon sefydlu a thyfu PureCyber (Wolfberry gynt) i ddod yn dîm arbenigol o 28 o weithwyr â’i bencadlys yn 1, Sgwâr Canolog, Caerdydd, ac a gydnabuwyd yn ddiweddar fel “Y Cwmni Seiberddiogelwch Mwyaf Arloesol yn y DU” a’r “Cwmni Ymgynghoriaeth Seiber Rhyngwladol Gorau yn y DU” – yn ogystal â chyd-sefydlu clwstwr seiberddiogelwch De Cymru, sefydlu clystyrau cyffelyb yn Dubai a Siapan, a chynghori amryw o fyrddau ledled addysg a llywodraeth, ar faterion yn amrywio o gadernid seiber i safonau addysgol.

Diolch i’n holl gefnogwyr
CCR RSP