Cardiff Capital Region’s Business Conference

Eamon Tuhami

Eamon Tuhami

Prif Swyddog Gweithredu

Hwyl Ventures

Yn 2020, dychwelodd Eamon i Gymru. Creodd Hwyl.Ventures gan ganolbwyntio ar helpu busnesau newydd i godi arian, codi’n gryfach a helaethu’n gyflymach.

Gan drosoli’r profiad hwn, mae Eamon yn eistedd ar fwrdd FinTech Cymru lle mae wedi arwain y strategaeth, gan helpu i ennill cyllid i Brifddinas-Ranbarth Caerdydd a sefydlu’r Ffowndri a sbardunwr Technoleg Ariannol effeithiol.

Y tu hwnt i dechnoleg ariannol, ef yw Lluniwr Cytundebau yr Adran Masnach Ryngwladol dros Gymru, gan ledaenu’r hwyl ar y llwyfan rhyngwladol ac annog busnes helaethu byd-eang i sefydlu’u pencadlys yma.

Yn 2022 yn unig, gwnaeth Eamon hyrwyddo Cymru yn Llundain, Dubai, Abu Dhabi, Nairobi, Johannesburg, Cape Town, Istanbul, Lagos, Accra, Dulyn a Lisbon. Esgorodd hyn ar amryw o egin-fusnesau yn awr yn symud i Gymru gyda hyd yn oed piblinell fwy trawiadol ar y gweill.

Fel Buddsoddwr Arweiniol DevBanc, buddsoddodd mewn amryw o egin-fusnesau Cymreig megis Ship Shape, Voltric, Final Rentals a Love to Visit.

Yn anad dim, mae Eamon hefyd wedi cynorthwyo’n uniongyrchol y rhaglenni a weithredir gan Global Welsh, Clwstr a Tramshed Tech, lle y gallwch yn aml ei ganfod yn dangos pobl o amgylch egin-fusnesau rhyngwladol.

Diolch i’n holl gefnogwyr
CCR RSP