Cardiff Capital Region’s Business Conference

Giorgia Tomasello

Prif Swyddog Cynnyrch

Trovalo

Bu Giorgia Tomasello yn gyd-sylfaenydd a Phrif Swyddog Cynnyrch Trovalo er mis Chwefror, 2022. Nod Trovalo yw creu marchnadle ganolog lle y gall cwmnïau ganfod a darparu data yn fwy effeithlon. Ganwyd Trovalo yn ystod cyfnod Giorgia yn Sefydliad Alacrity Foundation ac fe’i sefydlwyd ar y cyd gan Oliver Hale (Prif Swyddog Gweithredu) a Curtis Mills (Prif Swyddog Technoleg).

Giorgia hefyd yw sylfaenydd The Founding Women, sef grŵp o entrepreneuriaid benywaidd ifainc sy’n helpu ei gilydd yn eu taith. Drwy The Founding Women, gall entrepreneuriaid benywaidd gyfnewid cynghorion, rhannu’u hanesion a’r problemau dichonol a brofwyd yn ystod eu hanturiaeth fel entrepreneuriaid. Nod y grŵp yw nid yn unig helpu entrepreneuriaid benywaidd presennol, ond hefyd ysbrydoli genethod ifainc drwy weminarau, fideos sy’n ysbrydoli, pyst blogiau, ac yn y blaen i ddilyn y llwybr hwn.

Mae gan Giorgia ddiddordeb neilltuol mewn rheoli cynnyrch, Rhyngwyneb Defnyddwyr a Phrofiad Defnyddwyr. Mae Giorgia hefyd yn angerddol dros Ddeallusrwydd Ffynhonnell Agored (OSINT), diddordeb a ddatblygwyd yn ystod yr adeg a dreuliodd yn astudio am ei Gradd Meistr mewn Cysylltiadau Rhyngwladol yng Ngholeg y Brenin, Llundain.

Diolch i’n holl gefnogwyr
CCR RSP