Cardiff Capital Region’s Business Conference

Jan Griffiths

Arweinydd modurol a phodledwraig

The Automotive Leaders Podcast

Ganwyd Jan Griffiths ym Mhen-y-bont ar Ogwr a symudodd i’r UDA ym 1985 gyda Borg Warner, cyflenwr ‘haen un’ yn y diwydiant moduro. Mae Jan wedi mwynhau gyrfa lwyddiannus mewn rolau amrywiol ar draws y diwydiant gan gynnwys prynu, cadwyn gyflenwi a gweithgynhyrchu, gan arwain at ei phenodiad i’r 100 o Fenywod Arwain Gorau yn y diwydiant modurol yn Automotive News yn 2015. Yn 2018 dechreuodd Jan ar ei thaith entrepreneuraidd fel sylfaenydd Gravitas Detroit, cwmni sydd wedi ymrwymo i baratoi arweinwyr ar gyfer y dyfodol yn y diwydiant ceir. Jan sy’n cynnal The Automotive Leaders Podcast, ac hi sy’n arwain hyb GlobalWelsh yn UDA.

Diolch i’n holl gefnogwyr
CCR RSP