Cardiff Capital Region’s Business Conference

Jess Lancaster

Jess Lancashire

Sylfaenydd

From Another

Jess yw sylfaenydd From Another, y bobl rhieni sy’n gweithio. Fel hyrwyddwr hyblygrwydd radicalaidd, cred Jess fod hyblygrwydd yn allweddol i ddatblygu gweithluoedd cynaliadwy a chadarn. Ond fel sylfaenydd ac ar ôl treulio 20 mlynedd yn rhai o’r sefydliadau sector cyhoeddus a phreifat mwyaf, mae hi’n deall yn iawn yr heriau sy’n bodoli. Ac yntau wedi’i lansio yn 2022, mae gan From Another genhadaeth i gyrraedd 1,000,000 o rieni a 100,000 o fusnesau dros y saith mlynedd nesaf i gynorthwyo pawb i gael profiad cadarnhaol o dadolaeth/famolaeth weithio, lle bynnag y maent yn byw, beth bynnag y maent yn ei wneud, a phwy bynnag rydynt.

Diolch i’n holl gefnogwyr
CCR RSP