Cardiff Capital Region’s Business Conference

John Wilkinson

Cyfarwyddwr

Porth y Gorllewin

Yn fwyaf diweddar, bu John yn Uwch Was Sifil yn yr Adran Codi’r Gwastad, Tai a Chymunedau. Mae wedi chwarae rhan arweiniol wrth reoli elfennau o Bortffolio Prosiectau Mawr y Llywodraeth ac mae wedi gweithio ar y 13 o Gronfeydd Buddsoddi Awdurdodau Cyfunol Maerol a’r 20 Cytundeb Dinas a Thwf yng Nghymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon. Cyn hyn bu’n gweithio fel Cyfarwyddwr Economi yng Nghaerfaddon a Chyngor Gogledd Ddwyrain Gwlad yr Haf a Phennaeth Cyfranogiad Economaidd yn Asiantaeth Datblygu Dwyrain Lloegr.

Diolch i’n holl gefnogwyr
CCR RSP