Cardiff Capital Region’s Business Conference

Nigel Griffiths

Nigel Griffiths

Prif Swyddog Gweithredu

Cyngor Busnes Rhanbarthol Prifddinas Caerdydd

Ac yntau’n arweinydd busnes profadwy ac yn swyddog gweithredol fu’n llwyddiannus wrth reoli pum caffaeliad a phedwar ymadawiad, treuliodd Nigel ei fywyd gwaith yn galluogi gwelliannau i fusnesau gan ddefnyddio technoleg – mewn gyrfa a ddechreuodd gydag Ernst & Young yn niwedd yr 1980au, pan anwyd y diwydiant Technoleg Gwybodaeth modern.

Gan arbenigo mewn nodi a chymell gwerth cyfranddalwyr, mae Nigel yn angerddol ynglŷn â mathemateg twf busnesau bach a chanolig; ar hyn o bryd, mae ganddo bortffolio o rolau arweinyddiaeth sy’n cynnwys Cyfarwyddwr Seer 365, Cyfarwyddwr Masnachol Lexington Corporate Finance, Cadeirydd Vargo Recruitment ac Aelod o Fwrdd Cynghori Five Go Live Ltd.

Diolch i’n holl gefnogwyr
CCR RSP