Cardiff Capital Region’s Business Conference

Noel Mooney

Noel Mooney

Prif Swyddog Gweithredu

Cymdeithas Bêl-droed Cymru

Ac yntau’n gyn-bêl droediwr proffesiynol, aeth Noel yn ei flaen i ddod yn Brif Weithredwr cymdeithasau pêl-droed ledled y Deyrnas Unedig ac Iwerddon. Treuliodd Noel bron i ddegawd yn UEFA fel Pennaeth Strategaeth, yn arwain datblygiad pêl-droed Ewropeaidd ledled 55 o farchnadoedd. Bryd hynny, dechreuodd ar swydd Prif Swyddog Gweithredu Dros Dro yng Nghymdeithas Bêl-droed Iwerddon. Daeth yn Brif Weithredwr Cymdeithas Bêl-droed Cymru ym mis Awst 2021 ac mae’n arwain ar weithredu ‘Ein Cymru Ni’ – strategaeth i wthio pêl-droed Cymru ymlaen i 2026. Mae gan Noel Radd Meistr mewn Llywodraethu Chwaraeon Ewropeaidd gyda Sciences Po, Paris – ac mae’n Gyfarwyddwr Bwrdd drwy IMD, Y Swistir.

Diolch i’n holl gefnogwyr
CCR RSP