Cardiff Capital Region’s Business Conference

Phil Sampson

Arweinydd Cytundebau

PwC yng Nghymru

Phil Sampson yw arweinydd Cytundebau PwC yng Nghymru. Wedi’i leoli yng Nghaerdydd, gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn y maes cytundebau, mae gwaith Phil yn cynnwys cefnogi busnesau gyda trosglwyddiadau ar yr ochr prynu a gwerthu drwy gydol y cylch oes busnes, o rai cychwynnol, sydd dan reolaeth perchennog i fusnesau mwy sy’n cael eu cefnogi gan Gyflafaf Menter/Ecwiti Preifat ac endidau rhestredig. Mae ei rôl hefyd yn cynnwys arwain yn lleol ar gronfa Cyflafaf Buddsoddi mewn Arloesi P-RC, cronfa ecwiti gwerth £50m a lansiwyd ym mis Tachwedd-22 i gefnogi busnesau dyfu ar draws Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Diolch i’n holl gefnogwyr
CCR RSP