Cardiff Capital Region’s Business Conference

Rhys Thomas

Rhys Thomas

Prif Swyddog Gweithredu

Bargen Dinas Caerdydd

Rhys yw Prif Swyddog Gweithredu Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ac ef sy’n gyfrifol am oruchwylio Fframwaith Buddsoddi’r Fargen Ddinesig a darparu arweinyddiaeth strategol ar gyfer datblygu Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn ehangach. Mae Rhys hefyd yn aelod o Gyngor Cynghorol Cymru ar Arloesi, ac yn aelod o’r Panel Cynghori Strategol ar gyfer Fintech Cymru.

Yn flaenorol, roedd gan Rhys nifer o rolau ym Mhrifysgol Caerdydd, yn fwyaf diweddar fel Pennaeth System Arloesi ac Ymgysylltu â Busnes lle’r oedd yn gyfrifol am ddatblygiad ac arweinyddiaeth strategol System Arloesi Prifysgol Caerdydd. Mae gan Rhys Radd i israddedigion o Brifysgol De Cymru ac MBA o Brifysgol Caerdydd.

Diolch i’n holl gefnogwyr
CCR RSP