Cardiff Capital Region’s Business Conference

Sarah Williams-Gardener

Sarah Williams-Gardener

Prif Swyddog Gweithredu

FinTech Cymru

Treuliodd Sarah 17 mlynedd yn IBM, yn fwy diweddar fel Cyfarwyddwr Materion y Llywodraeth, gan weithio ag adrannau’r Llywodraeth, yn ogystal â gweithio ar brosiectau masnachol ac arloesi. Roedd Sarah hefyd yn un o aelodau sefydlu’r tîm wrth wraidd y banc herio, Starling. Ers gadael Starling ym mis Mehefin 2019, daliodd Sarah rôl Prif Swyddog Gweithredu dros dro yn yr elusen Hope for Children. Gwnaeth gynorthwyo i sefydlu ‘Fair 4 all Finance’ yn y cyfnod cynnar, lle’r oedd hi’n arwain dirnad, marchnad a chynllunio cynnyrch i ddefnyddwyr.

Mae Sarah ar hyn o bryd yn Brif Swyddog Gweithredu yn Fintech Cymru, cydweithfa aelodau sy’n canolbwyntio ar rymuso Technoleg Ariannol a Gwasanaethau Ariannol yng Nghymru ac yn cynorthwyo’r bwrdd cynghori i weithredu’i weledigaeth ar gyfer y dyfodol drwy sefydlu Cymru fel canolfan ragoriaeth Technoleg Ariannol a gydnabyddir yn fyd-eang. Mae Sarah hefyd yn ymddiriedolwr i Goroesi Camdriniaeth Economaidd.

Diolch i’n holl gefnogwyr
CCR RSP