Cardiff Capital Region’s Business Conference

Stephen Kelly

Stephen Kelly

Prif Swyddog Gweithredu

Tech Nation

Fel cyn-Brif Swyddog Gweithredu cwmnïau technegol byd-eand Sage, Micro Focus a Chordiant – lle’r aeth â thîm dechreuol i statws uncorn a refeniw $100 miliwn o fewn pedair blynedd – mae Stephen yn unigryw fel Prif Swyddog Gweithredu a weithiodd yn llwyddiannus mewn cwmnïau rhestredig FTSE100, FTSE250 a NASDAQ.

Ac yntau wedi meddu ar gylch gwaith fel Llysgennad Busnes dros Dechnoleg i Brif Weinidog y DU, mae ymrwymiad personol Stephen i sector technoleg y DU yn awr yn rhychwantu llawer o rolau. Ar hyn o bryd, mae’n Gadeirydd y Pwyllgor Anrhydeddau ar Wyddoniaeth a Thechnoleg, Aelod Bwrdd o Raglen Cymrodoriaethau Arloesi Rhif 10 Stryd Downing. uwch-gynghorydd i BlackRock, ac mae’n fuddsoddwr mewn portffolio o gwmnïau twf uchel – yn ogystal ag yn fentor i lawer o fusnesau digidol ac entrepreneuriaid sy’n rhannu’i angerdd dros adeiladu ecosystem o dechnoleg amrywiol gyda diben cymdeithasol.

Diolch i’n holl gefnogwyr
CCR RSP