Cardiff Capital Region’s Business Conference

Y Cynghorydd Jane Mudd

Arweinydd

Cyngor Dinas Casnewydd

Jane yw Arweinydd Cyngor Dinas Casnewydd a deiliad portffolio ar gyfer Cyllid Strategol a Thwf Economaidd. A hithau’n cynrychioli Casnewydd ar Gabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ac yn ddeiliad portffolio Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ar gyfer Economi a Sgiliau a gymhellir gan Ddata, mae Jane hefyd yn Is-gadeirydd Cabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd. Jane yw Dirprwy Gadeirydd partneriaeth economaidd Porth y Gorllewin trawsffiniol, y mae Casnewydd yn un o’i aelodau sefydlu. Yn y rôl hon, mae Jane yn aelod o grŵp llywio Comisiwn Annibynnol Aber Afon Hafren ac o grŵp llywio Rheilffordd Strategol Porth y Gorllewin. Mae Jane hefyd yn aelod o Fwrdd Gweithredol y Dinasoedd Allweddol.

Gyda dros 20 mlynedd o brofiad mewn addysg uwch ac ymchwil, mae gan Jane gefndir mewn Tai ac Adfywio. Roedd hi cynt yn Bennaeth yr Adran Polisi Cymdeithasol ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd ar ôl bod yn arwain yr Adran Gwyddorau Cymunedol Cymhwysol a Diogelu’r Cyhoedd, ac mae’n Gymrawd Hŷn o’r Academi Addysg Uwch. Mae’n Gymrawd y Sefydliad Tai Siartredig ac yn gyn-Gadeirydd CIH Cymru, a gwnaeth hefyd wasanaethu fel aelod Annibynnol o’r Bwrdd Rheoleiddio Tai (Cymru) ac mae’n gyn-Gadeirydd Bwrdd Cartrefi Dinas Casnewydd.

Diolch i’n holl gefnogwyr
CCR RSP