Cardiff Capital Region’s Business Conference

Dr Yulia Cherdantseva

Y Dr Yulia Cherdantseva

CYFARWYDDWR CANOLFAN RAGORIAETH ACADEMAIDD MEWN ADDYSG SEIBERDDIOGELWCH

PRIFYSGOL CAERDYDD

Mae Yulia yn Uwch-ddarlithydd yn Yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg ym Mhrifysgol Caerdydd. Hi yw Cyfarwyddwr Canolfan Ragoriaeth Academaidd mewn Addysg Seiberddiogelwch Prifysgol Caerdydd, cyd-gyfarwyddwr Trawsnewid Digidol Sefydliad Arloesi y Brifysgol. Mae’n aelod o Fwrdd Gweithredol/Golygyddol y prosiect Corff Gwybodaeth Seiberddiogelwch (CyBOK), prosiect cenedlaethol a ariannir gan y Rhaglen Seiberddiogelwch Genedlaethol sy’n canolbwyntio ar godeiddio gwybodaeth seiberddiogelwch. Mae gan Yulia ddiddordeb bywiog mewn addysg a hyfforddiant ynghylch seiberddiogelwch ar bob lefel – ysgolion uwchradd, rhaglenni Gradd israddedig ac ôl-raddedig, prosiectau ymchwil PhD, a chyrsiau Datblygiad Proffesiynol Parhaus. Mewn partneriaeth â Phrifysgol De Cymru, mae’n cyd-arwain ffrwd sgiliau seiber y Ganolfan Arloesi Seiber sydd â’r nod o ailhyfforddi ac uwchsgilio dros 1,500 o bobl yng Nghymru i’w helpu i fynd i’r farchnad swyddi mewn seiberddiogelwch sy’n tyfu. Mae hi’n angerddol dros gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant mewn seiberddiogelwch – mae hi’n aelod o “Merched mewn Seiber” Pwyllgor Llywio yr Sefydliad Siartredig Diogelwch Gwybodaeth (CIISec) ac o weithgor y Cyngor Profwyr Diogelwch Moesegol Cofrestredig (CREST) ar Amrywiaeth.

Diolch i’n holl gefnogwyr
CCR RSP