Cardiff Capital Region’s Business Conference

Yr Athro Sara Pepper OBE

Cyd-gyfarwyddwr Uned Economi Creadigol

PRIFYSGOL CAERDYDD

Mae Sara yn Gyd-gyfarwyddwr Uned Economi Creadigol Prifysgol Caerdydd. Ei rôl yw darparu arweinyddiaeth a chyfeiriad strategol i fentrau ymchwil, ymgysylltu ac arloesi ar gyfer Media Cymru, Clwstwr a Chaerdydd Creadigol. Mae ffocws Sara yn cynnwys llywodraethu, rheolaeth, syniadaeth, mannau arloesi, partneriaethau a chydweithio rhyngwladol. Gan weithio gydag amrywiaeth eang o randdeiliaid gan gynnwys partneriaid academaidd, diwydiant a llywodraeth, mae Sara yn awyddus i ddod o hyd i ffyrdd iddynt gyfuno i gefnogi a deall yr economi greadigol yn well. Mae hi’n angerddol dros hyrwyddo a datblygu talent a syniadau creadigol a brocera partneriaethau sy’n galluogi unigolion a sefydliadau i wireddu eu potensial creadigol a masnachol llawn. Mae Sara wedi dal amrywiaeth eang o swyddi o gynhyrchydd i reolwr prosiect ar draws sefydliadau fel Canolfan Southbank, Canolfan Mileniwm Cymru a Gemau Olympaidd Sydney 2000. Ar hyn o bryd mae’n aelod o Fwrdd Cynghori Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru. Derbyniodd Sara OBE am wasanaethau i’r economi greadigol yn rhestr Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd 2021.

Diolch i’n holl gefnogwyr
CCR RSP