Cardiff Capital Region’s Business Conference

Zara May

Zara May

Pennaeth Cymuned

GlobalWelsh

Treuliodd Zara dros 10 mlynedd yn gweithio mewn technoleg B2B a rolau cysylltiadau cyhoeddus a marchnata gyda chwmnïau twf uchel a leolir yn yr Unol Daleithiau, Ewrop a’r Deyrnas Unedig. Er 2019, bu’n gweithio â GlobalWelsh, sefydliad llawr gwlad nid-er-elw sy’n canolbwyntio ar gysylltu pobl a busnesau o Gymru ledled y byd. Roedd Zara yn gyfryngol i dyfu’r rhwydwaith, gan ddatblygu mentrau ac arwain gyda chreu GlobalWelsh Connect, gan wneud Cymru y wlad gyntaf yn y byd i gael llwyfan ymgysylltu digidol penodedig â Chymry ar wasgar.

Diolch i’n holl gefnogwyr
CCR RSP