Yr uwch-dîm y tu ôl i Ysgogi 2023 Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Mae Arweinwyr deg Awdurdod Lleol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn darparu ac yn goruchwylio ein cyfleoedd datblygu ar draws nifer o weithgareddau. Dyma’r tîm sy’n cyflawni ar ein cyfer ni ac ar gyfer cymuned fusnes y Rhanbarth.

Credit: ICC Wales
Councillor Anthony Hunt

Y Cynghorydd Anthony Hunt

Llywodraethiant, Adnoddau a Sicrwydd
Cadeirydd Y Cabinet Rhanbarthol Ac Arweinydd Cyngor Bwrsdeistref Sirol Torfaen
Councillor Mary Ann Brocklesby

Y Cynghorydd Mary Ann Brocklesby

Ymchwil ac Arloesi
Îs-Gadeirydd Cabinet Rhanbarthol Ac Arweinydd Cyngor Sir Fynwy
Councillor Lis Burnett

Y Cynghorydd Lis Burnett

Lle a Ffyniant Gyffredin
Arweinydd Cyngor Bro Morgannwg
Councillor Huw David

Y Cynghorydd Huw David

Trafnidiaeth Ranbarthol
Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr
Councillor Andrew Morgan

Y Cynghorydd Andrew Morgan

Asedau Strategol
Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
Councillor Sean Morgan

Y Cynghorydd Sean Morgan

Ymateb i'r Hinsawdd
Arweinydd Cyngor Bwrsdeistref Sirol Caerffili
Councillor Jane Mudd

Y Cynghorydd Jane Mudd

Sgiliau ac Economi a Yrrir gan Ddata
Îs-Gadeirydd Cabinet Rhanbarthol ac Arweinydd Cyngor Dinas Casnewydd
Councillor Huw Thomas

Y Cynghorydd Huw Thomas

Strategaeth Economaidd, Dinasoedd Craidd a Byd-Eang
Îs-Gadeirydd Cabinet Rhanbarthol Ac Arweinydd Cyngor Caerdydd
Councillor Geraint Thomas

Y Cynghorydd Geraint Thomas

Her ac Adeiladu Cyfoeth Lleol
Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful
Councillor Steve Thomas

Y Cynghorydd Steve Thomas

Tyfu ein Hasedau Digidol
Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent