Mae Potensial Busnes PRC wedi cael’i Ysgogi

Daeth Ysgogi 2023 â’r meddylfryd busnes diweddaraf a’r arferion gorau at ei gilydd, wedi’i anelu at helpu busnesau bach a chanolig i adeiladu llwyddiant cynaliadwy, yma ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Dyma oedd ‘Y Diwrnod’ i fentrau o bob maint a sector sy’n ceisio diogelu dyfodl eu sefydliad, gwneud y mwyaf o’u potensial – a chwrdd â phobl o’r un anian o bob rhan o’r sbectrwm busnes, gwleidyddol ac academaidd.

Cadwch lygad ar ddigwyddiadau Ysgogi fydd yn cael eu cynnal ledled y Rhanbarth – a chymryd amser i wylio’r uchafbwyntiau a bostiwyd yma o’r gynhadledd Ysgogi gyntaf: digwyddiad sydd wedi dechrau rhywbeth ‘Mawr’ i gymunedau busnes De Ddwyrain Cymru.

Credit: ICC Wales

Daethpwyd â hyn ichi gan:

Credit: ICC Wales

Ysgogi’ch Potensial Busnes

Sut rydych yn llunio’ch busnes ar gyfer llwyddiant cynaliadwy? Sut rydych yn diogelu’ch busnes model ar gyfer y dyfodol, gan gyfarparu’ch menter yn well i fodloni’r heriau cyfredol? Sut rydych yn bachu ar y cyfleoedd niferus sydd o’n blaen yn y bedwaredd oes ddiwydiannol?

Mae’r Gynhadledd Ysgogi yma i ateb y cwestiynau hynny – a mwy – gan eich helpu chi i fod y gorau y gallwch fod.

Ein siaradwyr Ein siaradwyr a gadarnhawyd ar gyfer Ysgogi 2023

Vaughan Gething AS

Gweinidog yr Economi

Llywodraeth Cymru

David TC Davies, AS

Ysgrifennydd Gwladol Cymru

Llywodraeth y Deyrnas Unedig

Y Cynghorydd Jane Mudd

Arweinydd

Cyngor Dinas Casnewydd

Councillor Anthony Hunt

Y Cynghorydd Anthony Hunt

Arweinydd

Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Councillor Huw Thomas

Y Cynghorydd Huw Thomas

Arweinydd

Cyngor Caerdydd

Rachel Ashworth

Deon

Ysgol Fusnes Caerdydd

Rhian Elston

Rhian Elston

Cyfarwyddwr Buddsoddi Cymru

Banc Datblygu Cymru

Yr Athro Simon J. Gibson, CBE, DL

Phrif Weithredwr Corfforaeth

Wesley Clover Wales

John Wilkinson

Cyfarwyddwr

Porth y Gorllewin

Stephen Kelly

Stephen Kelly

Prif Swyddog Gweithredu

Tech Nation

Eleri Gibbon

CYFARWYDDWR – Services Partners UK

Microsoft

Jan Griffiths

Arweinydd modurol a phodledwraig

The Automotive Leaders Podcast

Chris Meadows

Cyfarwyddwr

CSconnected

Yr Athro Sara Pepper OBE

Cyd-gyfarwyddwr Uned Economi Creadigol

PRIFYSGOL CAERDYDD

Phil Sampson

Arweinydd Cytundebau

PwC yng Nghymru

Dr William Williams

Y Dr Wil Williams

Prif Swyddog Gweithredu

Sefydliad Alacrity Foundation

Dr Yulia Cherdantseva

Y Dr Yulia Cherdantseva

CYFARWYDDWR CANOLFAN RAGORIAETH ACADEMAIDD MEWN ADDYSG SEIBERDDIOGELWCH

PRIFYSGOL CAERDYDD

Damon Rands

Damon Rands

Prif Swyddog Gweithredu

PureCyber Ltd.

Sarah Williams-Gardener

Sarah Williams-Gardener

Prif Swyddog Gweithredu

FinTech Cymru

Eamon Tuhami

Eamon Tuhami

Prif Swyddog Gweithredu

Hwyl Ventures

Jess Lancaster

Jess Lancashire

Sylfaenydd

From Another

Noel Mooney

Noel Mooney

Prif Swyddog Gweithredu

Cymdeithas Bêl-droed Cymru

Zara May

Zara May

Pennaeth Cymuned

GlobalWelsh

Giorgia Tomasello

Prif Swyddog Cynnyrch

Trovalo

Sharan Johnstone

Pennaeth Seiberddiogelwch

Prifysgol De Cymru

Nigel Griffiths

Nigel Griffiths

Prif Swyddog Gweithredu

Cyngor Busnes Rhanbarthol Prifddinas Caerdydd

Kellie Beirne

Kellie Beirne

Cyfarwyddwr

Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Rhys Thomas

Rhys Thomas

Prif Swyddog Gweithredu

Bargen Dinas Caerdydd

Nicola Somerville

Pennaeth Datblygu Busnes a Thwf Cynhwysol

Bargen Dinas Caerdydd

Diolch i’n holl gefnogwyr
CCR RSP